رویاى خیس

دلنوشته و داستان

رویاى خیس

دلنوشته و داستان

رویاى خیس

این وبلاگ سعى داره دلنوشته ها و عکس هاى زیبا رو براى شما قرار بده.

پربیننده ترین مطالب
محبوب ترین مطالب
نویسندگان
۲۳
مهر

آرام بگیر دلم

تنگ نشو برایش

مگر نشنیدى جمله آخرش را

"چیزى بینمان نبوده"....

  • زهرا عباس پور
۲۰
مهر
  • زهرا عباس پور
۱۳
مهر

با اینکه ممنوعه ترینى

با اینکه در حوالى چشم ندارمت

با اینکه براى من نیستى اما.......

اما همیشه در کنج دلم

دوستت دارم.....

  • زهرا عباس پور
۳۱
شهریور


چه بى پرواا

دلم آغوش ممنوعه اى را

میخواهد....

که تنها شرعى بودنش را

من مى دانم

و دلم 

و تو...

  • زهرا عباس پور
۲۶
شهریور

دلتنگى یعنى 

غروب باشد،

دل ات گرفته باشد،او نباشد

و تو 

جاى او هم 

به تماشا نشسته 

باشى....

  • زهرا عباس پور
۲۴
شهریور

+یک چیز را میدانى؟

_چى؟

+گاهى تو تنها 

انگیزه اى هستى که صبح به

امیدش چشم باز میکنم.....

  • زهرا عباس پور
۲۳
شهریور
  • زهرا عباس پور
۲۱
شهریور

راه میروم

و شهر زیر پاهایم تمام میشود!

تو...هیچ کجا نیستى...

تو نیستى...

  • زهرا عباس پور
۲۰
شهریور

دلتنگ که باشی

آدم دیگری میشوی ! 

خشن تر

عصبی تر

کلافه تر 

و تلخ تر

و جالبتر اینکه 

با اطراف هم کاری نداری

همه اَش را نگه میداری

و دقیقا سرِ همان کسی خالی میکنی 

که دلتنگش هستی...

  • زهرا عباس پور
۱۸
شهریور

این چه روزگاریست

دلم را میشکنی

هزاران هزار تکه میکنی

بر روی تکه تکه هایش 

با آرامش قدم میزنی 

ولی باز از یادها نمیروى

ولی باز فراموش نمیشوى

ولی باز در قلب و ذهنم

باقی میمانى♥️

  • زهرا عباس پور